Inhoud 03 06 14 26 38 klinische zorg was noodzakelijk om te kunnen overleven. In financiële zin is het ADRZ er in geslaagd de bezuinigingsdoelen te halen, maar het deed pijn! Een overlevingsjaar: voor ADRZ was 2011 verre van gemakkelijk. Begin het jaar had het ziekenhuis te kampen met een stevige collectieve overheidskorting. Een versnelde herverdeling van de nuwcentrum voor alle acute, niet-planbare zorg. Het herverdelen van de zorg was een complexe operatie. Inmiddels beginnen de positieve resultaten zichtbaar te worden. Lateralisatie: het jaar 2011 stond voor het ADRZ in het teken van herverdeling van de zorg. Vanaf 28 februari 2011 vindt alle nietcomplexe, planbare zorg, plaats in Vlissingen. Goes wordt het zenomen. De patiënt verblijft op deze afdeling maximaal 48 uur, dankzij een extra snel diagnostisch traject. De komst van de AOA ging hand in hand met een indrukwekkende modernisering van de SpoedEisende Hulp afdeling in Goes en de concentratie van de Intensive Care-zorg op één plek om een hoger niveau (level) te behalen en te voldoen aan de eisen van de NMa. Acute Opname Afdeling, SpoedEisende Hulp en Intensive Care: De Acute Opname Afdeling is een nieuwbouw klinische afdeling met 54 bedden, waar acute, ongeplande patiënten worden opgeEen aantal belangrijke verbeteringen in de OK-wereld zijn te danken aan de veiligheidsontwikkelingen binnen de luchtvaart. Veiligheid: Op alle afdelingen staat de veiligheid van de patiënten bovenaan. Een tipje van de sluier over het reilen en zeilen rondom veiligheid op de OperatieKamer (OK) afdelingen van het ADRZ. zorgpakket te kunnen blijven bieden. Bijvoorbeeld op het vlak van traumatologie. Begin het jaar 2012 verkreeg het ADRZ de level 2 status (een hoger niveau)! Kwaliteit van Zorg: Het ADRZ werkte hard aan het borgen en versterken van de kwaliteit van zorg. Het ziekenhuis kreeg meer slagkracht om de Zeeuwse burger een zo compleet mogelijk Pagina 1

Pagina 3

Scoor meer met een webwinkel in uw PDF's. Velen gingen u voor en publiceerden kranten online.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis jaarverslag 2011 publieksversie Lees publicatie 4Home


You need flash player to view this online publication