4 Bert Vos tot stand gekomen van € 4,3 mln. Hierdoor is de kwetsbare financiële positie verminderd en bedraagt het eigen vermogen ca 10% van onze omzet. De uitdaging voor de komende jaren is om de gerealiseerde margeverbetering vast te houden om daarmee de financiële continuïteit beter te waarborgen in de toekomst. Acute Opname Afdeling, Spoedeisende Hulp en Intensieve Zorg Naast de genoemde knelpunten zijn ook een aantal zaken goed gegaan. Genoemd kunnen worden de start van de Acute Opname Afdeling, de verbouw van de Spoedeisende hulp afdeling en de Intensive Care afdeling en de volgens plan gerealiseerde herverdeling van de klinische bedden. Hiermee zijn belangrijke pijlers in de acute zorg en logistiek tot stand gekomen. Alle specialismen hebben zich georganiseerd in vakgroepen. We konden aan het eind van het jaar ons vizier richten op de toekomst, zoals de intentie om op De Mortiere, een nieuwbouwlocatie te realiseren voor laagcomplexe, goed planbare ziekenhuiszorg. We zijn in gesprek met onze collega zorgaanbieders, zoals ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen, om Huybert van Eck de zorg binnen Zeeland voor de toekomst zo goed mogelijk te borgen. Al met al is er onder moeilijke omstandigheden veel bereikt. Zonder de inzet van onze medewerkers was dit niet tot stand gekomen en daarvoor is de Raad van Bestuur hen zeer dankbaar en dit geeft ook vertrouwen voor de toekomst. Een toekomst die we willen ingaan in nauwe samenwerking met elkaar en met anderen, om in Zeeland goede ziekenhuiszorg te leveren en een aantrekkelijke werkomgeving te zijn. Daarbij willen wij voor de stabiliteit en continuïteit een financieel gezonde organisatie zijn. Als 2011, als lastig jaar, daarvan een startpunt mag zijn, dan willen we graag de stijgende lijn vasthouden. Huybert van Eck en Bert Vos, Raad van Bestuur Pagina 3

Pagina 5

Scoor meer met een e-commerce shop in uw vaktijdschriften. Velen gingen u voor en publiceerden reclamefolders online.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis jaarverslag 2011 publieksversie Lees publicatie 4Home


You need flash player to view this online publication