40 Kwaliteit: behoud van zorg in Zeeland Het ADRZ werkte ook in 2011 hard aan het borgen en verder versterken van de kwaliteit van zorg. Dankzij de fusie, in 2010, en de herverdeling van de zorg, in 2011, kreeg het ziekenhuis meer slagkracht in zijn streven de Zeeuwse burger een zo compleet mogelijk zorgpakket te kunnen blijven bieden. Bijvoorbeeld op het vlak van de traumatologie. Op 26 maart 2012 verkreeg het ADRZ de level 2 status. Dit betekent effectief dat de zorg voor patiënten met ernstig letsel na een ongeval voor Zeeland behouden blijft. Algemene Chirurgie is een breed specialisme. Het vormt als het ware de stam van een boom waaraan in de loop der tijd telkens weer nieuwe takken ontsproten. Iedere tak vertegenwoordigde een op zichzelf staand chirurgisch subspecialisme dat desondanks hecht verbonden bleef met de boom. Halverwege de vorige eeuw begon zich een daadwerkelijke verzelfstandiging van de diverse individuele vertakkingen af te tekenen, waarbinnen deze uitgroeiden tot volledig zelfstandige specialismen. Chirurgen die veel kennis hadden van bijvoorbeeld de orthopedie besloten zich voortaan uitsluitend nog daarop te richten. Een aantal subspecialistische chirurgische takken bleef bestaan onder de verzamelnaam algemene chirurgie. Inmiddels bestaat de algemene chirurgie feitelijk ook niet meer. Zo’n 30 jaar geleden deelde de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde de algemene chirurgie op in duidelijk omschreven subspecialismen waaronder de vaatchirurgie, de chirurgische oncologie en de traumachirurgie. Het voordeel van deze differentiatie is dat ieder deelgebied zich nog voornamelijk bezighoudt met patiënten met dezelfde aandoeningen. Daardoor creëert de gedifferentieerde specialist een zeker volume van bepaalde chirurgische ingrepen, waardoor zijn expertise op het vlak van deze ingrepen groeit en zich steeds meer verdiept. Al met al leidt dit tot een hogere kwaliteit van zorg. Overigens zou het met de beste wil van de wereld tegenwoordig onmogelijk zijn om op de hoogte te blijven van alles wat zich binnen alle chirurgisch deelgebieden afspeelt: nieuwe ontwikkelingen dienen zich voortdurend aan en de hoeveelheid vakliteratuur die hierover verschijnt is zo enorm, dat deze voor de individuele chirurg niet te behappen is. Ook om die reden is differentiatie een must. Pagina 39

Pagina 41

Voor magazines, online flyers en club bladen zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw brochures.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis jaarverslag 2011 publieksversie Lees publicatie 4Home


You need flash player to view this online publication