2.2 Structuur van het concern Organogram januari 2013 Cliëntenraad Ondernemingsr aad Administratie & Registratie, Advies & Control, Pers-admin Opleidingen, Arbo, ondersteuning OR Ondersteuning Medische Organisatieonderdelen Beeldvormende techn. Laboratoria: KCL MMI, Pathologie PKOK-Goes & Vlissingen Centr. Sterilisatie Afd. Ziekenhuishygiëne & Infectiepreventie OK-Goes & Vlissingen ICT & Med Instr. Dienst Adviseurs, Raad van Toezicht Raad van Bestuur Dienst F&C Dienst P&O Beschouwende zorg Cardiologie & Coronary Care Unit (CCU) Organisatieonderdelen Longgeneeskunde Neurologie & Neurochirurgie Geriatrie PAAZ Interne Geneeskunde Patiëntenlogistiek, Planning & Innovatie Transmurale zorg Toelatingen waarover het ADRZ beschikt: • een AWBZ-functie (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) voor overbruggingszorg voor Persoonlijke verzorging (PV), verpleging (VP), Ondersteunende begeleiding(OB), Activerende begeleiding (AB), Behandeling Algemeen (BH) en Verblijf (VB); • een WBMV-toelating voor de HIV-behandelcentra; • een HIV-subbehandelcentrum in samenwerking met Erasmus MC; • een AWBZ-toelating op het gebied van behandeling, verzorging en advies in verband met de intra- en extra - murale PAAZ-functie; Bestuursbureau Inkoop Snijdende zorg Organisatieonderdelen Spoed Eisende Hulp (SEH) Intensieve Zorg (IC) Acute Opname Afdeling Chirurgische Afdeling Dagverpleging Zierikzee Kort Verblijf Afdelingen Kinder & Kraam MCM Overeenkomstig de Wet op de Ondernemingsraden kent het ADRZ ook een Ondernemingsraad (zie ook hoofdstuk 3.6). De Vereniging Medische Staf (VMS) heeft zowel op het niveau van de totale organisatie als op het niveau van afdelingen een belangrijke rol in de ontwikkeling en uitvoering van het beleid (zie ook hoofdstuk 3.7). • een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ). Medezeggenschapsstructuur Het ADRZ heeft een Cliëntenraad (CR) zoals de Wet Mede - zeggenschap Cliënten Zorginstellingen die voorschrijft (zie ook hoofdstuk 3.5). Het ADRZ beschikt over een Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VAR). Deze Raad kan het ziekenhuisbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren op onderwerpen die de beroepsgroep en de zorg aan patiënten raken (zie ook hoofdstuk 3.8). In de statuten van het ADRZ is de positie van de inspraak - organen (CR en OR) en de adviesorganen (VMS en VAR) vastgelegd. Vereniging Medische Staf Verpleegkundige Adviesraad Secretariaat, Communicatie, Staffunctionarissen, klachten bureau, ondersteuning VMS/CR/PVC Inkoop & magazijnen Algemeen Facilitair Organisatieonderdelen Voeding Technische Dienst huishoudelijke Dienst huisvesting Receptie ADRZ jaarverslag 2013 | 7 Pagina 6

Pagina 8

Heeft u een onderwijscatalogus, ipaper of eweekbladen? Gebruik Online Touch: reisgids converteren naar een digitale publicatie.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication