3 Het overlevingsjaar Het jaar 2011, een jaar van overleven Normaal gesproken kiest een organisatie er niet voor om binnen één tot twee jaren te fuseren, te integreren, te lateraliseren en fors om te buigen. 2011 was echter voor het ADRZ letterlijk een overlevingsjaar en verre van gemakkelijk. Vanaf de start van 2011 kreeg het ADRZ, net als alle andere ziekenhuizen, een stevige collectieve korting voor zijn kiezen. Het verschil met tal van andere ziekenhuizen was echter dat het eigen vermogen van het ADRZ te klein was om zonder snel ingrijpen te kunnen overleven. Tel daarbij op dat ADRZ in zijn eerste postfusie jaar zat en volop in de voorbereidingen was voor de herverdeling van de klinische zorg over de locaties Goes en Vlissingen. Het was letterlijk ‘alle hens aan dek’ vanuit een noodzaak tot overleven. Voldoende middelen, niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de verdere toekomst waren en zijn cruciaal. Daarnaast vergden de al ingezette wijzigingen veel van onze omgeving en van onze eigen mensen. Anders organiseren van de zorg Terugkijkend op 2011 constateert de Raad van Bestuur dat ADRZ in financiële zin er in geslaagd is om de opgelegde bezuinigingsdoelstellingen te halen. Maar het deed wel pijn. De organisatie van de zorg voor onze patiënten over beide locaties was nog niet altijd goed afgestemd. Door het niet verlengen van tijdelijke ken zonder gedwongen ontslagen. Deze absoluut noodzakelijke personeelsreductie leidde ertoe, dat een aantal zaken anders georganiseerd moesten worden en dat de broodnodige aandacht voor medewerkers in de knel kwam. Dit heeft er toe geleid, dat we een aantal klachten hebben gehad van patiënten en medewerkers. Daardoor moesten en konden we soms ook weer bijsturen. contracten is het gelukt de formatie af te slanStandaardisatie van zorgprocessen Het meerjarenbeleid is en was erop gericht om de productie en omzet te laten stijgen en de kosten te verminderen om te komen tot een structurele margeverbetering en versterking van onze financiële positie. Voor 2011 bedroeg deze doelstelling € 8 mln. De margeverbetering is met name tot stand gekomen door een substantiële reductie van de post salarissen en door een forse inkoopinspanning. Hierbij is een succesvol appèl gedaan op de medische staf om het voortouw te nemen met betrekking tot de standaardisatie van zorgprocessen. Ofschoon de begrotingsdoelstellingen niet volledig zijn behaald, is toch positief resultaat behaald uit de gewone bedrijfsvoering van € 5,6 mln. Daarnaast zijn incidentele baten Pagina 2

Pagina 4

Scoor meer met een online winkel in uw relatiemagazines. Velen gingen u voor en publiceerden cursussen online.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis jaarverslag 2011 publieksversie Lees publicatie 4Home


You need flash player to view this online publication