Bijlage I Kwaliteitsindicatoren 2013 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG De gegevens in dit hoofdstuk zijn ook te raadplegen via www.ziekenhuizentransparant.nl. Opgemerkt moet worden dat de landelijke definities niet altijd even helder en eenduidig zijn geformuleerd en dat gegevens in ziekenhuizen verschillend worden geregistreerd. Dit maakt een betrouwbare vergelijking van de gegevens van ons ziekenhuis met gegevens van andere ziekenhuizen niet altijd mogelijk. Kwaliteitsindicatoren Operatief proces Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen op verpleegafdeling Percentage patiënten met een pijnscore groter dan 7 in eerste 72 uur 2011 Heupfracturen Percentage heroperaties < 60 dagen na interne fixatie collum femoris fractuur Percentage heroperaties < 60 dagen collum femoris fractuur met endoprothese Percentage heroperaties < 60 dagen na interne fixatie pertrochantere fractuur Time-out Percentage juist uitgevoerde stopmomenten-4 bij electieve patiënten Tijdige antibiotica profylaxe Percentage tijdig toegediende antibiotica profylaxe Percentage indicatoroperaties waarbij antibiotica profylaxe is gegeven Wondzorg Wondexpertisecentrum 100% 9,1% 10,0% 2,4% 0% 14,5% 4,0% 2012 100% 2,2% 1,8% 85,9% Cataract Percentage cataractoperaties ingevoerd in landelijke NOG-registratiesysteem Diabetische voetwonden worden geclassificeerd volgens de Texas-classificatie Ondervoeding Screeningsinstrument volwassenen Percentage ernstig ondervoede volwassenen met adequate eiwitinname dag 4 Screeningsinstrument Percentage kinderen bij opname gescreend Percentage kinderen dat is geclassificeerd als ondervoed Percentage ondervoede kinderen met adequate eiwitinname op dag 4 Percentage ondervoede kinderen met adequate energieinname op dag 4 Percentage screening op ondervoeding op de POS-polikliniek Percentage gescreend als ondervoed Delirium Beschikt multidisciplinair protocol delirium, ook specifiek voor IC Beschikt over consultatief geriatrisch team dat 24 uur per dag beschikbaar is Intensive care Intensive care, levelindeling SNAQ SNAQ 100% 100% Percentage afdelingen waar bij opname structureel gescreend wordt op delirium 4,8% Percentage patiënten met verhoogd risico en tenminste eenmaal geobserveerd Ja Ja n.b. Intensive care, level-1 bij visitatie bevestigd Formatie intensivisten in fte. Level-1 Ja Gemiddeld aantal beademingsuren per patiënt: < 72 uur niet-postoperatief Gemiddeld aantal beademingsuren per patiënt: < 72 uur postoperatief Gemiddeld aantal beademingsuren per patiënt: 72-120 uur niet-postoperatief Gemiddeld aantal beademingsuren per patiënt: niet-postoperatief Gemiddeld aantal beademingsuren per patiënt: 72-120 uur postoperatief Gemiddeld aantal beademingsuren per patiënt: > 120 uur niet-postoperatief Gemiddeld aantal beademingsuren per patiënt: > 120 uur postoperatief Gemiddeld aantal beademingsuren per patiënt: postoperatief NICE-registratie 2,5 28 25 398 117 Ja 210 116 451 98 14,9% 60% 60% 17,1% 100% 30,8% Ja Ja Level-1 Ja 387 430 131 Ja 100 156 84 3,0 23 25 2013 91,0% 7,8% 3,1% 1,3% 0% 99,7% 96,7% Ja 100% 95,8% Ja Strongkids Strongkids Strongkids 31,7% 2,7% SNAQ 57,1% 80,2% 7,1% 75,0% 75,0% 100% 1,0% 100% 89,8% Ja Ja Level-2 Ja 6,0 23 19 343 375 138 Ja 94 131 0 ADRZ jaarverslag 2013 | 101 Pagina 100

Pagina 102

Voor folders, online studiegidsen en onderwijs catalogi zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw catalogussen.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication