Bijlage I Kwaliteitsindicatoren 2013 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Kwaliteitsindicatoren Oncologie, multidisciplinaire overleg (MDO) Mammacarcinoom: is plastisch chirurg structureel aanwezig bij MDO Specifiek MDO, urologisch oncologische tumoren, preoperatief Specifiek MDO, urologische oncologische tumoren, postoperatief Specifiek multidisciplinair overleg, longcarcinoom, preoperatief Specifiek multidisciplinair overleg, longcarcinoom, postoperatief Mammacarcinoom Percentage patiënten bij wie meer dan focaal kankerweefsel is achtergebleven na een eerste tumorexcisie Percentage patiënten bij wie niet bekend is of kankerweefsel is achtergebleven na een eerste tumorexcisie Percentage borstsparende operatie 2011 2012 Nee Ja Ja Ja Beschikbaarheid preoperatief MDO-verslag in ziekenhuisinformatiesysteem Beschikbaarheid postoperatief MDO-verslag in ziekenhuisinformatiesysteem Percentage 1e chirurgische resecties waarvan gegevens aangeleverd DBCA Percentage patiënten met een nieuw gediagnostiseerd mammacarcinoom waarbij binnen maximaal 5 weken na PA-diagnose is gestart met neo-adjuvante chemotherapie Longchirurgie Aantal patiënten anatomische resecties Gastro-intestinaal Deelname aan DUCA, slokdarmcarcinoom, chirurgische behandeling Deelname aan DUCA, maagcarcinoom, maagresecties Deelname aan DUCA, pancreascarcinoom, pancreasresecties Percentage ongeplande reinterventies bij colorectale operaties Blaascarcinoom Deelname aan registratie invasief blaascarcinoom Aantal patiënten ingevoerd in database Medicatieveiligheid Aantal cytostaticabereidingen 10,0% 14,3% 0,4% Ja Ja 75% 38,7% 54,6% Ja Ja 0% 100% 100% 28 N.v.t. 9 Percentage chirurgische resecties colorectaal carcinoom, ingevoerd in DSCA Radiotherapie Worden er patiënten met een prostaatcarcinoom behandeld met radiotherapie? 100% Percentage patiënten die cystectomie hebben ondergaan, ingevoerd in NVU-database Multidisciplinair overleg (MDO) spierinvasief blaascarcinoom Percentage lichaamsgewicht, lengte, lichaamsoppervlak op aanvraag Percentage datum toediening op aanvraag Percentage dosering op aanvraag Vrijgifte van cytostatica door de apotheker Hart en vaten Aantal electieve AAA-operaties Eerste Administratief consult cardiologie, overlijden binnen 1 jaar Aantal STEMI patiënten op de SEH gepresenteerd Ja 100% 10 8405 100% 100% 100% Nee 13,8% 53 Aantal van deze STEMI-patiënten die vervoerd zijn naar PCI-centrum Aantal van deze STEMI/PCI-patiënten die behandeld zijn met trombolyse Evaluatie inbrengen pacemakers, deelname systematische registratie via DIPR Evaluatie inbrengen pacemakers, toets aan externe referenties Implanteren en/of wisselen van pacemakers: conventioneel 178 Ja Ja 100% 7,8% 10,9% 100% N.v.t. ZRTI Ja 100% 13 Ja 5970 100% 100% 100% Ja 9,4% 114 49 36 n.b. Ja Ja 183 4,5% 0% Ja 100% Ja 55,6% 36 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 11,7% 100% ZRTI Ja 100% 13 Ja 10371 100% 100% 100% Ja 8,1% 37 9 34 n.b. Ja Ja 193 2013 Ja Ja Ja Ja Ja 102 | ADRZ jaarverslag 2013 Pagina 101

Pagina 103

Voor relatiemagazines, online lesmateriaal en PDF-en zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw uitgaves.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication