Kwaliteitsindicatoren 2011 2012 8 Vervolg hart en vaten Implanteren en/of wisselen van pacemakers: biventriculaire pacemakers Implanteren en/of wisselen van pacemakers: biventriculaire pacemakers ICD Aantal reïnterventies binnen 90 dagen na pacemakerimplantatie Carotischirurgie: percentage patiënten met interval 3 langer dan 21 dagen tussen het moment van aanmelden bij de neuroloog wegens TIA of niet-invaliderend herseninfarct en carotisoperatie Infectieziekten Surveillance van ziekenhuisinfecties volgens PREZIES Incidentiemeting POWI volgens PREZIES Carotischirurgie: percentage patiënten die een carotisoperatie hebben ondergaan vanwege een symptomatische carotisstenose en die hierna tijdens de ziekenhuisopname een beroerte hebben doorgemaakt of overleden zijn. Aantal geïncludeerde patiënten in de incidentiemeting POWI Incidentiemeting lijnsepsis volgens PREZIES Prevalentiemeting POWI Aantal geïncludeerde patiënten in de prevalentietiemeting POWI Prevalentiemeting lijnsepsis Nee Ja 257 Ja Ja Aantal geïncludeerde patiënten in de prevalentietiemeting lijnsepsis Zijn naar aanleiding van de surveillance interventies gepleegd Hadden de interventies het gewenste resultaat Pneumonie (Community Acquired Pneumonia; CAP) Gebruik van scoresysteem CAP (Ambu-65) op de Spoedeisende Hulp Gebruik van de definiëring van ziekenhuisinfecties volgens criteria CDC/WIP Tijdige toediening binnen 4 uur op Intensive Care van antibiotica bij patiënten met ernstige CAP Verloskunde Percentage spontane partussen waarbij moeder en kind voor de start van de bevalling (ontsluiting of uitdrijving) onder verantwoordelijkheid zijn gebracht/verwezen naar 2e-lijn Percentage spontane partussen waarbij moeder en kind werden overgedragen van de 1e- naar de 2e-lijn tijdens de ontsluiting of de uitdrijving Percentage spontane partussen in de 2e-lijn Aantal lokale perinatale Audits Kwetsbare groepen Multidisciplinair team kindermishandeling, inclusief vertrouwensarts AMK Percentage vermoedens van kindermishandeling Maag, Darm en Lever MDL-infrastructuur en dienstenstructuur: 24 uur per dag beschikbaar Digitale verslaglegging endoscopie Percentage MDL-scopie binnen 24 uur 60,8% 0,20% Ja Ja Algemeen kwaliteitsbeleid Evalueren van functioneren medisch specialisten, jaargesprek IFMS in volle omvang ingevoerd volgens Orde-rapport d.d. 21 april 2008 Percentage IFMS 58,7% 59,5% 63,2% 0,9% Ja Ja 85,7% 32,6% Nee Ja Regeling ingevoerd voor een mogelijk disfunctionerend medisch specialist? Regeling wordt gebruikt, elke keer dat disfunctioneren wordt vermoed? 11,4% Ja Ja Ja 24,8% Ja Ja Nee Ja 405 Ja 13 Ja Ja Ja 1082 Nee Ja Ja Ja 182 Ja 43 Ja Ja Ja Nee 5 Nee 9 1 2013 3 Nee 3 14,3% 0% Ja 1369 Nee Ja Ja 136 Ja 33 Ja Ja Ja Ja 93,7% 52,2% 56,6% 2 63,2% 59,8% 61,8% 2 1,1% Ja Ja 96,2% Ja Ja 100% Ja Ja Ja ADRZ jaarverslag 2013 | 103 Pagina 102

Pagina 104

Heeft u een uitgave, onlinemag of digitale rapporten? Gebruik Online Touch: onderwijscatalogus online op uw website plaatsen.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication