Bijlage I Kwaliteitsindicatoren 2013 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG De gegevens zijn te raadplegen via www.ziekenhuizentransparant.nl. De landelijke definities zijn niet helder en eenduidig en gegevens in ziekenhuizen worden verschillend geregistreerd. Dit maakt een betrouwbare vergelijking met andere ziekenhuizen niet altijd mogelijk. Kwaliteitsindicatoren 2011 2012 Ja Ziekenhuissterfte Ziekenhuissterfte, deelname Landelijke Medische Registratie (LMR)? Ziekenhuissterfte, LMR-gegevens betrouwbaar genoeg voor HSMR-berekening? Ziekenhuissterfte, gebruikt u de HSMR om sterfte te monitoren? Ziekenhuissterfte, gebruikt u de diagnosespecifieke SMR's om sterfte te monitoren? Ja Ziekenhuissterfte, gebruikt u de HSMR om verbeteracties te starten? Dossieronderzoek Gebruik van dossieronderzoek en de daarin genoemde triggers als methode voor het verminderen van onbedoelde en vermijdbare zorggerelateerde schade Ja, NIVEL Ja, NIVEL Ja, NIVEL Worden de resultaten uit dit onderzoek gebruikt voor verbeteracties Ja Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) Ziekenhuissterfte, deelname Landelijke Medische Registratie (LMR)? Percentage patiënten dat gerealiseerde verpleegduur had van meer dan 50% Surveillance postoperatieve wondinfecties (POWI) Surveillance POWI (PREZIES gevalideerd): mastectomie met/zonder okselkliertoilet Ja Surveillance POWI (PREZIES gevalideerd): laparoscopische cholecystectomie Surveillance POWI (PREZIES gevalideerd): totale heupprothese Surveillance POWI (PREZIES gevalideerd): totale knieprothese Surveillance POWI (niet PREZIES gevalideerd): abdominale uterusextirpatie Ernstige sepsis Ernstige sepsis en lijnsepsis: registratie gebruik resuscitatiebundel Ernstige sepsis en lijnsepsis: registratie gebruik managementbundel Vitaal bedreigde patiënt Bedreigde vitale functies: registratie alle reanimaties Medicatieverificatie Medicatieverificatie: deskundigheid medewerker bij opname en ontslag High riskmedicatie High riskmedicatie: Centrale Medicatiefouten Registratie (CMR) Nierinsufficiëntie Nierinsufficiëntie: registratie eGFR Verwisseling van/bij patiënten Verwisseling van/bij patiënten: identificatie- en verificatieprocedure Ja Ja Ja Deels, IC Deels, IC Ja Apo-ass Ja Ja Ja 12,1% Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja 13,2% Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Deels, IC Deels, IC Ja Apo-ass Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 12,1% Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Apo-ass Ja Ja Ja 2013 Ja 104 | ADRZ jaarverslag 2013 Pagina 103

Pagina 105

Scoor meer met een web winkel in uw clubmagazines. Velen gingen u voor en publiceerden handleidingen online.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication