Bijlage II Kwaliteitsindicatoren 2013 Zichtbare Zorg Kwaliteitsindicatoren 2013 Zichtbare Zorg Vervolg knievervanging Percentage perioperatief toedienen antibiotica 2011 Percentage antibiotica 60 tot 15 minuten vóór de incisie/opwekken bloedleegte 100% Percentage diepe wondinfecties Vanaf 1 jaar postoperatief na een gewrichtsvervangende operatie aan heupen routinematig 1- of 2-jaarlijkse controles voor patiënten met een primaire prothese wegens artrose van de knieën? Aantal orthopeden die een totale knievervanging uitvoerden Aantal patiënten knievervangingen HIV/AIDS Percentage naïeve HIV patiënten dat behandeld is met HAART en dat 6 maanden na start behandeling een virale load heeft van < 400 kopieën/ml Aantal patiënten met HIV/AIDS in ons ziekenhuis/centrum In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom Percentage patiënten met prostaatcarcinoom bij wie binnen 30 dagen na een radicale prostatectomie één of meerdere chirurgische complicaties (meer dan 1 dag IC verblijf, bloedtransfusie, opnameduur ≥ 7 postoperatieve dagen) zijn opgetreden Inflammatory Bowel Disease (IBD) Specialisme dat patiënten met ziekte van Crohn/colitis ulcerosa behandelt Liesbreukoperaties Percentage lokale anesthesie bij open liesbreukoperaties Aantal chirurgen die liesbreuken behandelden door middel van open ingrepen en/of laparoscopische ingrepen 236 Ja 7 60% 91 100% 0,85% 2012 100% 100% 0% 227 Ja 7 100% 98 98,3% 0,33% 2013 100% Nee 8 302 85,7% 112 Aantal patiënten met een liesbreuk die werden behandeld door middel van open ingrepen Aantal patiënten met een liesbreuk die werden behandeld door middel van laparoscopische ingrepen Longcarcinoom Percentage patiënten dat is besproken in het MDO en geen mediastinoscopie heeft ondergaan, waarbij de diagnostiek binnen 28 kalenderdagen na het maken van de 1e afspraak is afgerond Percentage patiënten dat daarvoor behandeld is en is besproken in het MDO, waarbij de behandeling binnen 21 kalenderdagen na afronding van de diagnostiek is gestart Percentage patiënten met klinische stadium I, II of III longcarcinoom dat werd besproken in MDO Wordt in het ziekenhuis longchirurgie uitgevoerd? Voldoet het ziekenhuis aan eisen zoals gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie (NVvL), de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) Aantal medisch specialisten die operaties uitvoeren op patiënten met een longcarcinoom Aantal patiënten met een longcarcinoom bij wie een chirurgische resectie is uitgevoerd Maagcarcinoom N.v.t. MDL 0% 15 203 135 n.b. n.b. n.b. Ja Ja 2 31 Percentage patiënten waarbij binnen 35 kalenderdagen na de PA-afname waarop de diagnose is gesteld, is gestart met de behandeling Preoperatief MDO waarin patiënten voorafgaande aan de behandeling worden besproken en waarvan de resultaten schriftelijk en/of elektronisch worden vastgelegd Ja n.b. N.v.t. MDL 0% 11 153 299 n.b. n.b. n.b. Ja Ja 2 45 66,7% N.v.t. MDL 0% 7 84 244 n.b. n.b. n.b. Ja Ja 2 N.v.t. 36 108 | ADRZ jaarverslag 2013 Pagina 107

Pagina 109

Scoor meer met een online shop in uw club bladen. Velen gingen u voor en publiceerden presentaties online.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication