2.4 Participaties en samenwerkingsrelaties Participaties Victoria Kliniek Zierikzee het ADRZ participeert in Victoria Kliniek Zierikzee Scheldezoom het ADRZ en Ziekenhuis ZorgSaam nemen deel in ziekenhuisapotheek Scheldezoom B.V. Samenwerkingsrelaties huisartsenkring Zeeland er bestaat een structurele vorm van overleg tussen het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en de huis artsen uit het verzorgings gebied ZorgSaam Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen er bestaan op verschillende ter reinen samenwerking met Zorg Saam Ziekenhuis Zeeuws-Vlaan deren, veel vakgroepen voeren hun praktijk zowel in het ADRZ als in ZorgSaam Erasmus Medisch Centrum in het kader van medisch onder wijs (vroege praktijk contacten) en co assistentschap wordt samen gewerkt met het Erasmus Medisch Centrum Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut er is een samenwerkingsverband met het ZRTI te Vlissingen samen met de Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen en ziekenhuis Lievens berg in Bergen op Zoom Revant op diverse terreinen is er samen werking met de stichting Revali datie Geneeskunde Zeeland Integraal Kankercentrum Nederland er vindt frequent consultatie plaats van experts van het IKNL in Rotterdam huisartsenpost (HAP) huisartsenposten bij de locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee Sanquin Bloedbanker bestaat samenwerking met de Bloedbank Zuidwest Nederland Erasmus Medisch Centrum de traumatologie (waaronder de spoed - eisende hulp) wordt in samenwerking met het EMC in Rotterdam uitgevoerd in ROAZ verband (Regionaal Overleg Acute Zorg) Universitair Ziekenhuis Antwerpen met het UZA wordt op verschillende terreinen intensief samengewerkt University College Roosevelt afspraken zijn gemaakt over vroege praktijk - contacten voor de medische studenten Opleidingsinstituten voor diverse opleidingen zijn samenwerkingsovereenkomsten met opleidingsinstituten afgesloten. Het ADRZ hecht aan een goede samenwerking met keten - partners: eerstelijns zorgverleners, verpleeg- en verzorgings - instellingen en thuiszorgorganisaties en eveneens met patiën - ten belangenorganisatie Het Klaverblad Zeeland. Naast deze instellingen beschouwt het ADRZ de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten in het verzorgingsgebied, Provinciale en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, banken en zorgverzekeraars als belangrijke stakeholders. ADRZ jaarverslag 2013 | 11 Bestevaer het ADRZ participeert met Strukton Worksphere en Facili com in Bestevaer, dat de facilitaire dienstverlening ver - zorgt voor het ADRZ Medisch Wellness Centrum Zeeland het ADRZ participeert in MWCZ Pagina 10

Pagina 12

Heeft u een onderwijs catalogus, paperator of digi vakbladen? Gebruik Online Touch: uitgave van papier naar digitaal converteren.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication