Bijlage II Kwaliteitsindicatoren 2013 Zichtbare Zorg Kwaliteitsindicatoren 2013 Zichtbare Zorg Vervolg melanoom van de huid Werkt uw ziekenhuis samen met een vast verwijzingscentrum Wordt er gebruik gemaakt van de Lastmeter voor het bepalen van de psychosociale zorgbehoefte Wordt de behoefte aan psychosociale zorg gemeten door tenminste 1 keer kort na de diagnose de lastmeter af te nemen? Meniscus en voorste kruisband Percentage patiënten met meniscusletsel dat daar operatief voor is behandeld en een diagnostische MRI heeft gekregen maximaal één jaar voorafgaand aan de ingreep. Aantal uitgevoerde voorste kruisband reconstructies Aantal orthopeden dat voorste kruisband reconstructies uitvoert Aantal voorste kruisband reconstructies door orthopeed 1 Aantal voorste kruisband reconstructies door orthopeed 2 Aantal voorste kruisband reconstructies door orthopeed 3 Aantal voorste kruisband reconstructies door orthopeed 4 Percentage patiënten dat binnen 1 jaar na artroscopie een heroperatie aan dezelfde knie heeft ondergaan Migraine Percentage nieuwe migrainepatiënten dat een enkelvoudig poliklinisch consult heeft gehad Nierstenen Gemiddeld aantal ESWL-behandelingen per patiënt 2011 Ja Ja Ja 67,3% 28 4 Percentage patiënten met artrose dat een artroscopie heeft ondergaan 10,8% 7,8% 11 8 6 3 Percentage patiënten met nier- en/of ureterstenen bij wie een ESWL-behandeling is uitgevoerd én waarbij tussen 3 maanden en 1 jaar na de eerste ESWL-behandeling geen interventie voor stenen is uitgevoerd 64,3% Gemiddeld aantal URS-behandelingen per patiënt 23,4% 1,5 Percentage patiënten met nier- en/of ureterstenen bij wie een URS-behandeling is uitgevoerd én waarbij 1 jaar na URS-behandeling geen interventie voor stenen is uitgevoerd 1,06 Operatieve ingrepen bij stressincontinentie bij de vrouw Percentage voor stressincontinentie geopereerde patiënten dat vraag 7 t/m 12 van de urogenitale klachtenlijst (UKL) preoperatief heeft ingevuld Aantal gynaecologen met urogynaecologie als aandachtsgebied (GUA's), die operatieve ingrepen uitvoerden Psoriasis Percentage patiënten dat lichttherapie heeft gekregen 2012 Ja Ja Ja 21,5% 47 3 24 15 8 8,7% 8,6% 11,1% 1,2 47,8% 1,12 90,7% 100% Percentage voor stressincontinentie geopereerde patiënten dat vraag 7 t/m 12 van de urogenitale klachtenlijst (UKL) bij het controleconsult (6-8 w eken na operatie) heeft ingevuld Obstructieve slaapstoornissen (OSAS) Wordt begeleiding bij vermindering van overgewicht aangeboden of wordt nagegaan of dit in de eerste lijn wordt gedaan? Bestaat er de mogelijkheid intensieve therapie te verlenen met speciaal opgeleid personeel? Reumatoïde artritis Aantal formatieplaatsen reumaverpleegkundige 110 | ADRZ jaarverslag 2013 100% 100% 0 100% 100% 0 1e-lijn Percentage patiënten dat is behandeld met biologicals Aantal dermatologen die patiënten met psoriasis behandelden Aantal patiënten behandeld door het specialisme dermatologie 18,4% 13,4% Nee 1,1% 5 820 0,4 2,0% 2 Nee 491 0,5 2013 Ja Ja Ja 17,4% 58 2 27 31 5,6% 7,5% 7,6% 1,3 43,1% 1,2 98,2% 100% 100% 0 Zkh 8,2% Nee 1,9% 3 413 0,4 Pagina 109

Pagina 111

Voor clubbladen, online handleidingen en edities zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw boeken.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication