Kwaliteitsindicatoren 2013 Zichtbare Zorg Vervolg reumatoïde artritis Percentage RA-patiënten dat gesprek heeft gehad met reumaverpleegkundige Multidisciplinaire samenwerking Reumato-orthopedisch spreekuur (moeilijke voeten/heup/knieproblematiek) Multidisciplinaire samenwerking Reumato-plastisch chirurgischrevalidatie spreekuur (hand-/polschirurgie) Multidisciplinaire samenwerking Voetenspreekuur Varices Percentage invasieve therapieën, waarbij duplexonderzoek van het oppervlakkige en het diepe systeem is uitgevoerd, maximaal een jaar voorafgaand aan de invasieve therapie Aantal medisch specialisten die varices behandelden: vaatchirurgen Aantal patiënten die behandeld werden door de vaatchirurgen Aantal medisch specialisten die varices behandelden: dermatologen Aantal patiënten die behandeld werden door de dermatologen Werden endovasculaire behandeltechnieken toegepast? Andere behandeltechnieken: Strippen VSM met crossectomie Aantal patiënten: Strippen VSM met crossectomie Percentage patiënten: Strippen VSM met crossectomie Andere behandeltechnieken: EndoVeneuze LaserTherapie (ELVT) Aantal patiënten/percentage ELVT Percentage patiënten/percentage ELVT Andere behandeltechnieken: sclerocompressietherapie Aantal patiënten: sclerocompressietherapie Percentage patiënten: sclerocompressietherapie Andere behandeltechnieken: overige Aantal patiënten: overige Percentage patiënten: overige Ziekten van adenoïd en tonsillen Percentage (adeno)tonsillectomie en binnen 14 dagen een nabloeding Percentage (adeno)tonsillectomie preoperatief anesthesiologisch beoordeeld Percentage postoperatieve pijnmeting bij klinische patiënt Percentage ernstige postoperatieve pijn (VAS >7) bij klinische patiënt Percentage postoperatieve pijnmeting bij dagbehandeling patiënt dat is gebeld Zwangerschap en bevalling Zijn in verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bindende afspraken gemaakt over het direct na spoedmelding van de 1e-lijn opstarten van de noodzakelijke voorbereidingen in ziekenhuis? Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol? 2011 99,0% Nee Ja Nee 100% 3 190 Ja Ja 275 2 18,6% Ja 109 41,3% Ja 242 28,3% Ja 166 11,8% 0,12% 69 100% 100% 0% 100% Zijn in dit protocol levensbedreigende condities voor moeder en kind benoemd waarbij, na een spoedmelding van de 1e-lijn, de noodzakelijke voorbereidingen worden opgestart? Nee Ja Worden gemeenschappelijke scholingen georganiseerd voor gynaecologen, 1e- en 2e-lijns verloskundigen en verloskundig actieve huisarts? Zijn er afspraken gemaakt over uniforme voorlichting over pijnbestrijding door de 1e- en 2e-lijn? Percentage primaire sectio's bij aterme nulliparae met eenling in hoofdligging VOKS-percentiel primaire sectio's Percentage patiënten met epiduraal analgesie (PDA) of gecombineerd spinale-epidurale (CSE) dat 's-nachts (23-11 uur) en in het weekend is bevallen Nee Ja Nee 1,4% 71,0 19,8% 2012 98,9% Ja Ja Nee 100% 4 471 1 231 Ja Ja 3,2% Ja 20 36,7% 27,6% Ja 228 20,1% Ja 125 4,8% 30 0,56% 100% 100% 0% 100% Nee Ja 58,0% 49,0% 15,5% 1,0% Ja Ja Ja 1,5% Ja Ja Ja 18,7% 148 Ja 16,2% Ja 12 87 100% 100% 0% 2,2% 0% 100% Ja Ja 2013 98,4% Ja Ja Ja 100% 3 450 2 130 Ja Ja 3,7% Ja 20 ADRZ jaarverslag 2013 | 111 Pagina 110

Pagina 112

Voor nieuwsbrieven, online studiegidsen en brochures zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw verenigingsbladen.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication