3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Samenstelling Naam: Functie: Geboortedatum: Benoemingstermijn: van februari 2010 tot 1 januari 2014 (inmiddels herbenoemd) voorzitter Raad van Toezicht 31 maart 1941 Nevenfuncties • Voorzitter Nationaal park Schiermonnikoog • Voorzitter Zeeuws Archief • Lid bestuur Stichting Welzijn en Zorg Leger des Heils Naam: Functie: Geboortedatum: Benoemingstermijn: van februari 2010 tot 1 januari 2014 (heeft geen herbenoeming verkozen) lid Raad van Toezicht, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid 15 augustus 1951 Mw. A.E. Harwijne-Vroomman Nevenfuncties: • voorzitter gewest Zeeland PvdA • Voorzitter Cliëntenraad Zorgcentrum Sint Willibrord te Middelburg • Lid Centrale Cliëntenraad Werkt voor Ouderen Naam: Functie: Geboortedatum: Benoemingstermijn: van januari 2012 tot 1 januari 2016 (herbenoembaar) • Adviespraktijk in de zorg • Lid bestuur Stichting Viore Naam: Functie: lid Raad van Toezicht, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid 5 september 1946 Dr. H.P. Muller, internist Nevenfuncties: • Auditor NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) Drs. F. Verhagen Mw. G.W. van MontfransHartman Naam: Functie: Geboortedatum: Benoemingstermijn: van februari 2010 tot 1 januari 2014 (inmiddels herbenoemd) vice-voorzitter Raad van Toezicht en lid Remuneratiecommissie 22 juni 1971 Mr.drs. M.J. Wolf, advocaat Nevenfuncties: • Gastdocent burgerlijk procesrecht Universiteit Leiden • Gastdocent ondernemingsrecht en burgerlijk procesrecht University College Roosevelt • Gastdocent ondernemingsrecht Hogeschool Zeeland • Bestuurslid Stichting Vrienden van het ADRZ Naam: Functie: Geboortedatum: Benoemingstermijn: van januari 2013 tot 1 januari 2017 (herbenoembaar) lid Raad van Toezicht en lid Remuneratiecommissie 1 oktober 1948 Jhr. mr. W.M. de Brauw, coach en consultant Nevenfuncties: • Lid Inner Circle Quist Executive Coaches (www.quistexectivecoaches.nl) • Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Oyens & Van Eeghen (www.oyens.com) • Lid bestuur Stichting Phoenix • Lid bestuur Stichting Stoutenburg - De Jonge • Adviseur bestuur IN-NED (INSEAD Non Executive Directors) (http://inned.insead.nl) Naam: M.A.M. Bekkers Functie: Geboortedatum: Geboortedatum: 7 januari 1961 Benoemingstermijn: van januari 2012 tot 1 januari 2016 (herbenoembaar) lid Raad van Toezicht en lid Auditcommissie Nevenfuncties: • Commissaris Evides Waterbedrijf • Commissaris DELTA Netwerkbedrijf • Bestuursvoorzitter WENb (werkgeversvereniging voor Energie, Kabel & Telecom, Afval & Milieu) • Vice-voorzitter Raad van Bestuur Indaver N.V. Benoemingstermijn: van januari 2013 tot 1 januari 2017 (herbenoembaar) lid Raad van Toezicht en lid Auditcommissie 12 mei 1953 Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht Isala ziekenhuis, Zwolle • Lid Raad van Toezicht Vitalis Woon Zorggroep, Eindhoven • Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren • Lid Raad van Commissarissen Fundis, Gouda (m.i.v. 2014) 16 | ADRZ jaarverslag 2013 Pagina 15

Pagina 17

Heeft u een cursus, digimagazine of digi-clubbladen? Gebruik Online Touch: handleiding online uitgeven.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication