3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Datum vergadering Aanwezig 20-08-2014 Van Montfrans Harwijne De Brauw Afwezig Onderwerpen Bekkers KCL Muller Verhagen Wolf 08-10-2013 Van Montfrans Harwijne De Brauw Bekkers Muller Verhagen Wolf 19-11-2013 Van Montfrans Harwijne De Brauw Voortgang Verscherpt Toezicht Voortgang bouwdossier Bestevaer en fiscale eenheid Plan van aanpak interim bestuurder Kwaliteit & Veiligheid Financiën Bekkers (Her)benoemingen Muller Verhagen Wolf 17-12-2013 Van Montfrans Harwijne De Brauw Bekkers Muller Verhagen Wolf 3.4. Bedrijfsvoering Planning & control-cyclus Voor met name de financiële bedrijfsvoering hanteert het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis een planning & control-cyclus. In het voorjaar worden de strategische visie en het medisch beleidsplan indien nodig geactualiseerd. Halverwege het kalenderjaar beschikt de organisatie over de zogeheten kaderbrief. Hierin zijn de beleidsdoelstellingen en de daarbij geldende (financiële) kaders beschreven. De kaderbrief met de decentrale budgettaire kaders geven de voorzet voor de eerste begrotingsronde. In de tweede begrotingsronde worden de gegevens aangevuld met de productieafspraken die in het vroege najaar zijn gemaakt. Na vaststelling van de begroting start de cyclus opnieuw voor het volgende jaar. Evaluatie Model van besturing Verscherpt Toezicht Financiële zaken Themabijeenkomst Kwaliteit & Veiligheid Deelnemingen Toezicht en advies Namens de Raad van Toezicht houdt de Auditcommissie toezicht op de financiële ontwikkeling van het ziekenhuis. Bij het nemen van strategische besluiten, ook bij het vaststellen van de begroting, wordt vooraf advies ingewonnen bij de adviesorganen Stafbestuur, Ondernemingsraad en Cliënten - raad. In deze adviesrondes wordt ook de Verpleegkundige Advies Raad betrokken. De dagelijkse gang van zaken wordt aangestuurd door het Executief Team dat wekelijks bijeenkomt. Dit team bestond in 2013 naast de Raad van Bestuur uit drie sectormanagers Zorg en de voorzitter van de Medische Staf. Naast het ET is er wekelijks overleg met het Operationeel Team. Dit team bestaat uit de drie sectormanagers en de afdelingshoofden. Meer hierover in hoofdstuk 4: meerjarenbeleid en algemeen beleid 2013. 18 | ADRZ jaarverslag 2013 Pagina 17

Pagina 19

Interactieve e-whitepaper, deze catalogus of magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar op uw website plaatsen van digi-uitgaven.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication