3.5. Cliëntenraad Inleiding Gedenkwaardig, hectisch, vernieuwend. Voor de Cliëntenraad ADRZ (CR) zijn deze woorden naadloos van toepassing op 2013. Gedenkwaardig vanwege de crisissituatie die ontstond als gevolg van het niet behalen van de accreditatie voor het VeiligheidsManagementsysteem (VMS-zorg), het instellen van verscherpt toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de problemen rond cardiologische zorg en het uitstel van nieuwbouw op Walcheren. Hectisch doordat de aanpak van de crisis ook voor de CR veel extra inzet en werk met zich meebracht. Vernieuwend door een actievere opstelling en een betere informatievoorziening, waardoor de CR zich nadruk - kelijker binnen de ziekenhuisgemeenschap kon profileren. Bovendien vond een wisseling van de wacht plaats: vier leden vertrokken, drie nieuwe vrijwilligers traden aan. De CR werd per 1 januari 2010 gevormd door samenvoeging van de bestaande raden van Oosterschelde ziekenhuizen en ziekenhuis Walcheren. Aanleiding was de fusie waardoor het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) ontstond. Een operatie die zowel in- als extern veel voeten in de aarde had. Ook de raad had geruime tijd nodig om zich in te werken in de nieuwe, grootschaliger organisatie. Het fusieproces kostte veel tijd en energie. Ingaande 2013 werd wat de raad betreft de pionier - periode afgesloten en de blik vooruit, op de toekomst gericht. Samenstelling Op 7 januari werden drie nieuwe leden van de raad, na een open sollicitatieprocedure, geïnstalleerd. Eén vacature werd voorshands niet ingevuld. In het verslagjaar bestond de CR uit de volgende leden: • John Jansen, Hansweert, voorzitter; aftredend eind 2015 • Leo Rentmeester, Lewedorp, vice-voorzitter; afgetreden per 1-1-2014 • Rinus Antonisse, Goes, secretaris-penningmeester; aftredend eind 2016 • Ank Buizer, Kloetinge; aftredend eind 2016 • Yolanda de Haes-Bloemen, Domburg; aftredend eind 2015; • Ria de la Haye, Kruiningen; aftredend eind 2016 • Jan Sanders, Middelburg; aftredend eind 2016 • Ko Weber, Goes; aftredend eind 2014 Vanuit het bestuursbureau verzorgt Marieke Walhout het sec - retariaat van de CR (cliëntenraad@adrz.nl). Dankzij achtergrond, kennis, ervaring en maatschappelijke betrokkenheid van de raadsleden kunnen de algemene patiëntenbelangen op verantwoorde wijze worden behartigd. Leo Rentmeester heeft zijn lidmaatschap van de raad per 1 januari 2014 beëindigd. Begin 2014 start een sollicitatie - procedure voor twee nieuwe leden. De Cliëntenraad ADRZ jaarverslag 2013 | 19 Pagina 18

Pagina 20

Heeft u een PDF, ibrochure of digi onderwijs magazines? Gebruik Online Touch: uitgave digitaal bladerbaar op uw website plaatsen.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication