3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 4. De staf draagt bij aan de uitbreiding van de video - conferencings via de financiering van een deel van het salaris van de medewerker die het Polycom systeem moet implementeren. Met dit systeem moet het mogelijk worden om vanaf de iPad te videoconferencen. Dit kan bijvoorbeeld ook met de huisarts, afhankelijk van de apparatuur die de huisarts heeft. 5. Leden van de Medische Staf zijn uitgenodigd om actief deel te nemen aan het MD-traject, dat is gestart in het kader van de organisatieverbetering. Zo’n 20 stafleden hebben zich Besluitvorming datum categorie 15-jan-13 29-jan-13 Document Medische Staf 12-feb-13 26-feb-13 12-mrt-13 26-mrt-13 09-apr-13 Kwaliteit 23-apr-13 Kwaliteit 14-mei-13 Kwaliteit 28-mei-13 komsten voor de staf over de nieuwbouw op Walcheren, waarin iedereen weer eens alle feiten op een rij gepresenteerd krijgt. Het pleidooi van de staf voor een referendum over deze nieuwbouwplannen vindt geen gehoor. Eerst moet het ziekenhuis een visie opstellen en daarna kunnen de huisvestingsplannen worden getoetst aan die visie. 6. Op 8 november vindt het jaarlijkse staffeest plaats, dit keer in het nieuwste kasteel van Zeeland ‘het Arendsslot’. Zo’n 120 stafleden en partners hebben een geslaagde feest - avond. 7. De vakgroep Cardiologie is in het verslagjaar bijna geheel vernieuwd in samenhang en samenwerking met de andere gremia binnen en buiten het ziekenhuis. Addendum interklinisch vervoer geen besluiten staf is akkoord gegaan met geen besluiten vergadering is vervallen vanwege de voorjaarsvakantie geen besluiten Videoconferencing, eenmalige bijdrage VMS aan salaris tbv invoering Polycomsysteem Reglementen necrologie- en dossieronderzoekcommissies Reglement Traumacommissie en opvang traumapatiënten geen besluiten i.v.m. themavergadering 11-jun-13 Logistieke en organisatorische knelpunten Statistiek bijhouden van afzeggen OK’s 11-jun-13 Jaarstukken 11-jun-13 Jaarstukken 25-jun-13 09-jul-13 Document Medische Staf 09-jul-13 Kwaliteit - Overig 16-jul-13 30-jul-13 08-okt-13 Kwaliteit 22-okt-13 PLENAIRE VERGADERING - geen besluiten jaarverslag 2012 inc. Jaarrekening 2012 13-aug-13 Kwaliteit & Veiligheid – VMS-Zorg 13-aug-13 Kwaliteit & Veiligheid – VMS-Zorg 27-aug-13 Verantwoordelijkheidstoedeling Hoofdbehandelaarschap Moederprotocol procedure autorisatie medische protocollen geen besluiten, want kernstaf omgezet in Breed Tactisch Overleg geen besluiten, want kernstaf omgezet in Breed Tactisch Overleg Thema Medicatieverificatie: Geneesmiddelenbeleid ADRZ Thema Kwetsbare ouderen: Protocol Delier + stroomschema geen besluiten i.v.m. onvoldoende quorum Verslag ManagementParticipatieFonds 2012 geen besluiten i.v.m. onvoldoende quorum 12-nov-13 Kwaliteit-Overig 12-nov-13 Kwaliteit-Overig 12-nov-13 Document Medische Staf 26-nov-13 Jaarstukken 26-nov-13 Financieel 10-dec-13 Kwaliteit & Veiligheid – VMS zorg 26 | ADRZ jaarverslag 2013 Verlenging looptijd Medische Beleidsplan 210-2013 tot half 2014 Aanpassingen Protocol Opvang kinderen op de SEH Mutaties Reglement ManagementParticipatieFonds Begroting Vereniging Medische Staf 2014 EXTRA PLENAIRE VERGADERING - geen besluiten Implementatie protocol huiselijk geweld ManagementParticipatieFonds (MPF) schema te financieren functionarissen 2014 aangemeld voor het bijbehorende assessment. Dit relatief lage aantal kan deels worden verklaard door de eis dat de medisch specialisten in 2013 allemaal tenminste een keer deel moeten hebben genomen aan een IFMS-gesprek. Hoewel er maar weinig inhoudelijke overlap is tussen de beide beoordelingen – het eerste gaat over organisatorische en managerial skills, terwijl IFMS inzoomt op alle com - petenties die een arts moet hebben – is de druk op de agenda’s continu groot en de aandacht voor het MD-traject minder dan wat gewenst werd bij de opzet ervan. PLENAIRE VERGADERING Protocol Intra- en Interklinisch Transport plus Interklinisch Transport: opleiding ter zake deskundige A, B,C. Pagina 25

Pagina 27

Voor boeken, online archief en gidsen zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw flyers.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication