Inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING VOORWOORD 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2.3.3 Werkgebieden 2.4 Participaties en samenwerkingsrelaties 3 BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur 3.3 Raad van Toezicht 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Cliëntenraad 3.6 Ondernemingsraad 3.7 Medische Staf Vereniging 3.8 Lokale Haalbaarheids Commissie 4 BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.4 Klachten 4.5 Veiligheid 4.6 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers (personeelsbeleid en kwaliteit van het werk) 4.7 Samenleving (milieu en bedrijfshulpverlening) 4.8 Financieel beleid 4.9 ICT-beleid 5 JAARREKENING Bijlagen • Prestatie-indicatoren • • • Lijst leden Vereniging Medische Stafvereniging Lijst vertrekkende leden en nieuwe leden VMS Bijlagen Veiligheid (VIM-meldingen) ADRZ jaarverslag 2013 | 3 Pagina 2

Pagina 4

Interactieve digi brochure, deze flyer of clubblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een online publicatie van digi-studiegidsen.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication