4 Beleid, inspanningen en prestaties • VMS kwaliteitsindicatoren: er zijn binnen EZIS verschillende registratiefuncties gerealiseerd zoals pijnregistratie, snack - scores en dergelijke. Hiermee kan onder meer worden voldaan aan de aanlevering van de pijngegevens zoals deze binnen het VMS zijn vastgesteld. gehele levenscyclus van medische technologie binnen het ziekenhuis, van invoering en gebruik tot en met afstoting. Bovendien betreft het CMT uitwerking van een aantal minimumveiligheidseisen (NTA 8009:2011). Deze veldnorm draagt bij aan de implementatie van het VMS, waarbij het CMT invulling geeft t.a.v. de risicobeheersing en veilige toepassing. • Lievestro: de uitrol van de Plan-Suite van Lievestro is gepaard gegaan met de installatie van touchscreens op de verpleeg - afdelingen. Verder is er besloten het applicatiebeheer van de producten bij ICT onder te brengen. Hiervoor wordt extra personeel aangetrokken. keling van een projectmanagement omgeving binnen SP2.0 is eind Q4 een feit. Verder is de aanzet gedaan tot een vernieuwd intranet op basis van SharePoint. • Complicatieregistratie: ICMT heeft in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de specialismen complicatie - registratie ingevoerd. Er wordt uitgegaan van de landelijke masterspecificaties van de diverse vakgroepen. • Datawarehouse standaardisatie: in samenwerking met Pink Roccade Healthcare (PRH) is het datawarehouse omgezet naar de standaard inrichting van PRH. Dit maakt het doorvoeren van wijzigingen in de toekomst eenvoudiger. • Videoconferencing: mede dankzij een bijdrage van de Medische Staf (met dank!) worden er investeringen mogelijk in de bestaande videoconferencing (VC) systemen. Hierdoor wordt videoconferencing vanaf iPad en PC mogelijk. De testgroep start eind Q4 2013 met testen. • Diverse projecten/activiteiten: Nieuwbouw ADRZ, Flitsgroep Medicatieveiligheid, NEN7510 en nog vele kleinere en grotere projecten. • De Nieuwe Werkplek DNW: ontwikkeling van het concept voor DNW en selectie van de leverancier van het concept: CAM-IT. Focus voor DNW ligt op beheersbaarheid (beheer - systemen implementeren), upgraden (IE9, Windows 7 en Office 2010) en het verbeteren van de gebruikerservaring (single sign on, follow-me, corporate cloud-services). • Toepassing mobiele devices: het gebruik van de iPad als personal productivity device blijft toenemen. BYOD is een succes binnen de organisatie. Nieuwe diensten als video - conferencing worden aangeboden. Uitbreiding van 0,5 fte beheerder om deze diensten mogelijk te maken. Dienstverlening aan derden in 2013 Er is na een traject van twee jaar in 2013 een dienstverlenings - overeenkomst afgesloten met het ZRTI. De opbrengsten in 2012 bedroegen € 672.000. Het ZRTI heeft inmiddels laten weten de ICMT-dienstverlening zelf te gaan realiseren. Hier voor worden 3 MID-medewerkers uit het ADRZ aangetrokken en de ICTsystemen worden in 2014 ontvlochten. De ICT-dienstverlening zal derhalve uitgefaseerd worden vanaf Q3 2014, hierdoor zal de opbrengst dalen. • Bronregistratie: in 2013 is er in diverse deelprojecten door ICT gewerkt aan optimalisatie van processen en systemen die van belang zijn m.b.t. bronregistratie (finance, order - management). • EPD-selectie: in samenwerking met de Medische Staf en externen is een business case opgesteld voor EPIC versus EZIS. De Medische Staf heeft een besluitvormingsdocument opgesteld. De besluitvorming vindt plaats in 2014. • DIDO-2: ook in 2013 is ICMT nadrukkelijk betrokken bij de uitrol van digitalisatie van patiëntendossiers. Dit betreft optimalisatie van de gebruikte systemen en ondersteuning. Toekomst Het belang van ICMT voor de organisatie is in 2013 verder tot uitdrukking gekomen. Niet alleen door de betrokkenheid bij diverse projecten, maar ook door het toenemende impact op de strategische besluitvorming. Voor 2014 staan diverse grote projecten in de planning. In 2014 worden belangrijke keuzes gemaakt (EPD en ERP) en zullen nieuwe ICT toepassingen ter beschikking komen (SharePoint, Videoconferencing, De Nieuwe Werkplek). Voor ICT en MID zal verdere borging van informatie - veiligheid, veilige toepassing en optimalisatie van medische technologie en ICT-middelen sterke focus krijgen, naast nog betere aansluiting op de processen en vereisten van de organi - satie. • ERP-selectie: in samenwerking met P&O, Inkoop en F&C is er in 2013 gewerkt aan de selectie van een ERP systeem voor het ADRZ. Er is een Request for Information (RfI) opgesteld en er zijn demo’s gegeven door 4 leveranciers. In 2014 zal er een beslissing worden genomen. • Implementatie PACS2: in 2012 is besloten om JiveX te gaan inzetten als PACS2, de MDL specialisten beschikken over EndoAlpha. In 2013 ligt het project echter vrijwel stil tot Q4. • SharePoint: in opdracht van de Raad van Bestuur wordt in 2013 het project SharePoint 2.0 (SP2.0) gestart, de ontwik - 48 | ADRZ jaarverslag 2013 Pagina 47

Pagina 49

Voor drukwerk, online clubbladen en edities zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw clubbladen.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication