1 Uitgangspunten van de verslaggeving Het doel van een jaarverslag is tweeledig. Met een jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van het gevoerde beleid. Het tweede doel is op hoofdlijnen een beeld te schetsen van het betreffende jaar. Dit jaarverslag volgt nauw de aanwijzingen uit het document ‘Jaarverantwoording 2013’ voor zorginstellingen van het mini - sterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en is samen - gesteld conform de voorschriften van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Het jaarverslag ADRZ 2013 is samengesteld uit de maat - schappelijke verantwoording en de jaarrekening. Het docu - ment wordt digitaal ter beschikking gesteld en is in papieren versie verspreid onder voor het ziekenhuis belangrijke stakeholders. Het document is digitaal gedeponeerd bij het CIBG; een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid. Alle relevante data zijn gedeponeerd bij Digi MV. Deze publicatie kan worden gedownload en is in te zien op www.adrz.nl en www.jaarverslagenzorg.nl ADRZ jaarverslag 2013 | 5 Pagina 4

Pagina 6

Heeft u een krant, onlinekat of digi tijdschriften? Gebruik Online Touch: editie online publiceren.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication