4 Beleid, inspanningen en prestaties Bestevaer In november 2012 nam de Raad van Bestuur van het ADRZ het principebesluit om samen met Facilicom en Strukton Worksphere een joint venture te vormen die de facilitaire diensten gaat verrichten voor het ADRZ. Met deze joint venture, die de naam Bestevaer kreeg, wil het ADRZ de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en de kosten reduceren. Dat doel moet worden bereikt door de kennis en inzet van de ruim 350 facilitaire medewerkers van het ADRZ te combineren met die van de facilitaire professionals van Facilicom en Strukton. Het nieuwe bedrijf werkt vanaf april 2013 voor het ADRZ in Goes, Vlissingen, Middelburg en Zierikzee. Het gaat onder meer om schoonmaakwerk, onderhoud, technische dienst, huis - vesting, voedingsassistenten en logistieke medewerkers. Meer hierover in paragraaf 4.8.6 (gebeurtenissen na balansdatum). Zorg Level 2 IC De Intensive Care kreeg in oktober de felbegeerde level 2 status. De verhoogde status is van groot belang voor de regio, omdat alle patiënten met meer complexe traumata of ziektes er nu mogen worden behandeld en er langduriger kunnen verblijven. In het verleden moesten deze patiënten nog naar Antwerpen of Rotterdam. De afgelopen jaren was het ADRZ al naar deze situatie toegegroeid. De nu toegekende status geldt voor een periode van vijf jaar. De Intensive Care in de Goese locatie beschikt over twaalf IC-bedden en acht beademingsplaatsen. Er werken negen intensivisten en zeventig gespecialiseerde IC-verpleeg - kundigen. De traumazorg van het ADRZ was al in maart 2012 erkend op het niveau van level 2, op grond van kwaliteitscriteria en behandelmogelijkheden. Het ADRZ vangt op zijn locatie Goes al veel traumapatiënten op - ADRZ is na de fusie, binnen de regio Zuidwest Nederland een van de centra die de meeste traumapatiënten behandelen. Dermatologie In augustus bracht het ADRZ de dermatologie weer op peil door een samenwerking met Centrum Oosterwal in Alkmaar. Als gevolg daarvan gingen twee dermatologen van het centrum aan de slag in Goes en Zierikzee. Piet Burger verzorgt sindsdien de dermatologie in Vlissingen. Griepepidemie De griepepidemie heeft in het ADRZ voor een enorme toename van het aantal longpatiënten gezorgd. In het eerste kwartaal van 2013 zijn vijfhonderd extra longpatiënten opgenomen op de Acute Opname Afdeling in Goes. Op ‘normale’ dagen liggen 32 | ADRZ jaarverslag 2013 er 40 patiënten op de longafdeling. In de eerste maanden van 2013 zijn er pieken geweest van 60 opgenomen patiënten. Gastvrije zorg Het ADRZ streeft een gastvrije zorg na en wil dat ook tot uitdrukking laten komen in de faciliteiten. Ook in 2013 zijn diverse projecten die het verblijf van patiënten en bezoekers veraangenamen, tot stand gekomen door de inzet van de Stichting Vrienden van het ADRZ. Het ADRZ kreeg in juni 2013 tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg opnieuw drie sterren toebedeeld. Gastvrij - heids zorg met Sterren is een waarderingssysteem voor de Nederlandse zorginstellingen, met als doel de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten te verbeteren. Open Dag De Open Dag van het ADRZ heeft op 16 maart 2013 ruim 1800 belangstellenden getrokken. Dat zijn er duizend meer dan het jaar ervoor. In de Goese locatie namen duizend mensen een kijkje en in Vlissingen kwamen achthonderd bezoekers. De meeste belangstelling ging ’s morgens in Vlissingen uit naar de demonstratie van de Greenlight Laser en in Goes kreeg de alcoholpoli het bijzonder druk. Opvallend was dat zich veel jongeren meldden om informatie te verkrijgen over werken en opleidingen in de zorg. Een groot aantal afdelingen presenteerde zich tijdens deze landelijke Open Dag van de zorg. Langs speciaal uitgezette routes konden bezoekers een kijkje nemen achter de schermen van onder meer de Acute Opname Afdeling in Goes en de afdeling Nucleaire Geneeskunde in Vlissingen. Ook de operatie - kamers en de nieuwe PET-CT scan in Vlissingen trokken veel bekijks en de rondleidingen door de keukens waar de maaltijden worden georganiseerd konden op veel belang - stelling rekenen. Voor de kleintjes waren er tijdens de Open Dag een poppendokter, een ballonnenclown en een kinder - speurtocht. Roze lintje Voor het vierde opeenvolgende jaar heeft de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) de borstkankerzorg van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis gewaardeerd met het roze lintje. BVN is een patiëntenvereniging voor mensen die te maken hebben of hebben gehad met borstkanker. De verenig - ing informeert patiënten over de kwaliteit van de zorg die ziekenhuizen bieden. BVN heeft in 2013 aan 66 ziekenhuizen een roze lintje toegekend. In 2012 waren dat er nog 78. BVN hanteert een groot aantal criteria voor goede borstkankerzorg, die ten opzichte van vorig jaar ook nog eens flink zijn aangescherpt. Het gaat om de kwaliteit en ervaring van de borstkanker - Pagina 31

Pagina 33

Heeft u een krant, youcanflip of digi handleidingen? Gebruik Online Touch: vakblad digitaal bladerbaar op uw website plaatsen.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication