chirurgen, maar ook om de snelheid van de diagnostiek. Bovendien tellen de ervaringen van de patiënten zelf zwaar mee. Het roze lintje is ook het logo van de stichting Pink Ribbon, die met diverse acties aandacht vraagt voor borstkanker. Acht sterren voor slaapcentrum Het slaapcentrum van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft in totaal acht sterren ontvangen van de landelijke Apneu - vereniging. De sterren zijn vooral te danken aan korte wachttijd, brede deskundigheid, goede informatievoorziening en prettige bejegening. In het slaapcentrum van het ADRZ werkt een multidisciplinair team waar jaarlijks zo’n 4000 mensen met slaapstoornissen komen voor onderzoek en behandeling. Bij 400 van deze groep wordt de diagnose Slaapapneu Syndroom (OSAS) vastgesteld. Aan het centrum zijn een longarts, een KNO-arts, een neuroloog, een klinisch neurofysioloog, een orthodontist, een psycholoog en een geriater verbonden. Green Light Laser Urologen van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis behandelen in september 2013 de 500e patiënt met de Green Light Laser. Dit geavanceerde laserapparaat werd in juli 2010 bij het ADRZ in gebruik genomen. De Green Light Laser maakt bij een vergrote prostaat een patiëntvriendelijke behandeling mogelijk. ingezet, waarna binnen een uur een zorgtraject kan worden opgesteld. Heraccreditatie pathologisch lab Het laboratorium pathologie van het ADRZ is in augustus CCKL-geheraccrediteerd. Dat betekent dat het laboratorium het kwaliteitskeurmerk verdient voor zijn dienstverlening. CCKL is de stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. Het laboratorium pathologie is een modern uitgerust labo - ratorium dat sinds vorig jaar is gevestigd aan de Haarmanweg in Terneuzen. Daarvoor was het lab gehuisvest in Middelburg. De heraccreditatie betekent dat ook op de nieuwe locatie voldaan wordt aan de geldende kwaliteitseisen. Voorlichtingsbijeenkomsten Het ADRZ verzorgde in 2013 weer diverse voorlichtings bijeen - komsten. Enkele voorbeelden: Op maandag 11 maart hield het ADRZ met de Epilepsie Vereni - ging Nederland (EVN) in Goes een voorlichtings bijeenkomst gehouden met als thema: ‘Epilepsie bij kinderen’. Het Slaap - centrum hield op maandag 25 maart een infor matieavond over slaapproblemen in het kader van de nationale Slaapweek. Op donderdag 20 juni is ter gelegenheid van Wereld ALS dag aandacht besteed aan deze spierziekte. Ter gelegenheid van Oktober Borstkankermaand hield het ADRZ op woensdag 2 oktober in Goes een borstkanker sympo - sium. In de ochtend waren er lezingen en een presentatie over de mammapolikliniek van het ADRZ voor zorgprofessionals. Het middagprogramma was voor patiënten en overige belangstellenden. Op vrijdag 6 december hield het ADRZ een druk bezocht symposium Psychiatrie in hotel Van der Valk Middelburg. Op een originele en uitdagende manier werden drie veel voor - komende aandoeningen op een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis behandeld. Professionals en ervaringsdeskundigen gaven hun visie op de thema’s Depressie/ECT, Angststoornissen en Stemmen Horen. De afdeling Psychiatrie verzorgt daarnaast elke maand een voorlichtingsavond met telkens een ander thema. Bekkenbodemcentrum Het ADRZ opende op dinsdag 4 juni 2013 een bekken bodem - centrum in de locatie Vlissingen. In dit centrum worden patiënten ontvangen met uiteenlopende plas- en verzakkings - problemen. Het bijzondere van het bekkenbodemcentrum is de intensieve samenwerking van diverse disciplines. Urologen, gynaecologen en chirurgen zijn aan het centrum verbonden, maar ook gespecialiseerde verpleegkundigen, fysiothera - peuten, maag-, darm- en leverartsen en psychologen worden Speciale dagen Ook is ingespeeld op nationale en internationale initiatieven, zoals Wereld Kanker Dag op maandag 4 februari. Patiënten van de dagbehandeling en verpleegafdeling Oncologie van het ADRZ kregen een hart onder de riem gestoken. Op 1 oktober 2013, Wereldouderendag, zijn de patiënten van de afdeling Geriatrie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis extra verwend. Ter gelegenheid van de Dag van de Beroerte is op dinsdag 14 mei 2013 een informatiemarkt gehouden samen met de CVA-vereniging, Mee Zeeland, het Gors en Revant. Op dezelfde dag hield de Verpleegkundige Advies Raad een ADRZ jaarverslag 2013 | 33 Pagina 32

Pagina 34

Interactieve digitale webshop, deze flyer of editie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar op uw website plaatsen van enieuwsbrieven.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication