4 Beleid, inspanningen en prestaties informatiemiddag in het kader van de Dag van de Verpleging. Urologen van het ADRZ hebben zich in november opnieuw ingezet voor de actie Movember, die wereldwijd aandacht vraagt voor de strijd tegen prostaatkanker. ADRZ en het netwerk van zorgpartners Om de patiënt de beste zorg te kunnen bieden, is samen - werking een vereiste. Binnen het ADRZ werken specialisten samen in multidisciplinaire centra. Maar ook met zorgverleners buiten de eigen organisatie vormt het ziekenhuis een keten. Met Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is een con - venant overeengekomen waarin samenwerking als doel - stelling is geformuleerd. Doel is te voorkomen dat patiënten voor bepaalde vormen van zorg de provincie moeten verlaten en dat de zorg in deze dunbevolkte, uitgestrekte regio bepaalde zorg versnipperd raakt. Dit geeft bovendien het risico dat in de toekomst niet meer aan kwaliteits- en volumenormen wordt voldaan. Met huisartsen, verloskundigen, zorgverleners in verzorgingsen verpleeghuizen en paramedici streeft het ADRZ goede, functionele relaties na. Er heeft structureel overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de huisartsencoöperaties en het ziekenhuis. Buitenpolikliniek oogheelkunde Het ADRZ opende in november in samenwerking met huisartsenpraktijk Balans in Krabbendijke een zogeheten buitenpoli oogheelkunde. Vanaf november kunnen oog - patiënten twee keer per maand terecht in huisartsen praktijk Balans. Het spreekuur is vooral bedoeld voor patiënten uit het oostelijk deel van Zeeland met staar, glaucoom en allergieën en voor verder onderzoek na opticienbezoek en controles. In de toekomst worden in Krabbendijke mogelijk ook screeningen en kleine verrichtingen uitgevoerd. Deze patiënten hoeven dankzij de buitenpoli voortaan niet meer naar Goes of Vlissingen te reizen. Eventueel vervolgonderzoek kan wel in Goes plaatsvinden. Sinds eind 2013 verzorgt het ADRZ in samenwerking met huisartsenpraktijk Heijmans in Westkapelle een buitenpoli orthopedie. Orthopedische patiënten kunnen daar één keer per maand terecht. Het spreekuur is vooral bedoeld voor patiënten uit de gemeente Veere. Deze patiënten hoeven dankzij de buitenpoli voortaan niet meer naar Goes of Vlissingen te reizen. 4.2 Algemeen beleid 2013 De doelstelling om te groeien naar een level 2 ziekenhuis is in 2013 gerealiseerd. De traumazorg was reeds per 26 maart 2012 34 | ADRZ jaarverslag 2013 erkend op het niveau van level 2. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) beloonde de IC van het ADRZ in oktober 2013 met de felbegeerde level 2 status. De verhoogde status is van groot belang voor de regio, omdat alle patiënten met meer complexe traumata of ziektes er nu mogen worden behandeld en er langduriger kunnen verblijven. In het verleden moesten deze patiënten nog naar Antwerpen of Rotterdam. De Intensive Care in de Goese locatie beschikt over twaalf IC-bedden en acht beademingsplaatsen. Er werken negen intensivisten en zeventig gespecialiseerde IC-verpleeg - kundigen. Het behalen van de intensive care level 2 was een voorwaarde die de NMa in 2009 stelde bij de fusie van de Ooster - scheldeziekenhuizen en Ziekenhuis Walcheren. Het ADRZ realiseerde met de komst van de zogeheten Pos-poli (Post Operatieve Screening) ook een andere belangrijke doelstelling. Met één bezoek aan Pos-poli ondergaat de patiënt in maximaal anderhalf uur alle onderzoeken die nodig zijn voor de ingreep. Direct na alle onderzoeken en goedkeuring van de anesthesioloog krijgt de patiënt een datum mee waarop de operatie plaatsvindt. Het ADRZ streeft naar een gezonde bedrijfsvoering. Gestan - daar diseerd werken is in het belang van de patiënt, maar ook in het belang van een gezond financieel rendement. In een tijdperk van marktwerking en concurrentie houdt het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis zowel oog voor het eigen vermogen als voor de noodzakelijke investeringen in de zorg. De zorg is multidisciplinair en klantgericht georganiseerd en wordt vanuit verschillende locaties vormgegeven. De beleids - lijn is zorg decentraal te organiseren waar dat kan en centraal aan te bieden waar dat moet. huisvesting Het ADRZ is gehuisvest in de locaties Goes, Vlissingen, Middelburg en Zierikzee. Het laboratorium Pathologie is gevestigd in Terneuzen. Nieuwbouw Het gedateerde gebouw aan de Koudekerkseweg in Vlissingen voldoet niet meer aan de eisen. Omdat verbouw zowel financieel als bouwtechnisch geen realistische optie is, is al enkele jaren geleden besloten dat op Walcheren naar een nieuwe locatie moet worden gezocht. Aanvankelijk werd gekozen voor de Mortiere in Vlissingen-Noord, maar tot dusver leidde het overleg tussen het ADRZ en de gemeente Vlissingen niet tot uitvoering van de plannen. Vandaar dat het ADRZ ook in gesprek ging met buurgemeente Middelburg. Eind 2013 heeft de Raad van Bestuur CEAN Consulting opdracht gegeven de te verwachten productiestromen van het ADRZ in kaart te brengen. De informatie die hieruit voortkomt, leidt Pagina 33

Pagina 35

Scoor meer met een online shop in uw sportbladen. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs catalogussen online.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Jaarverslag 2013 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication